Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANTEK NN.

Był dowódcą kompanii Odcinka „Beton” Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej. Wg niepotwierdzonych danych podlegał majorowi Janowi Józefowi Bronisławowi Pańczakiewiczowi „Skała”. 19 stycznia 1944 r. w czasie odprawy u komendanta Odcinka kapitana Karola Piskora „Kornel”, prosił o raport u Komendanta Miasta w sprawie plutonu NN „Tadeusza”.

Archiwum Narodowe w Krakowie IT – 2265 Pomoc dla rodzin uwięzionych;