Z Małopolska w II Wojnie Światowej

APOSTOŁ Magdalena.

Mieszkała w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 19. Należała do Konfederacji Tatrzańskiej. Wraz z Anielą Popkową pełniła funkcje pomocnicze przy kierownictwie Konfederacji Tatrzańskiej. Warz z córką Jadwigą prowadziła w swoim domu punkt przerzutowy dla idących na Węgry. Od października 1939 r. do maja 1940 r. przeszło przez niego ponad 60 ludzi. Została wysiedlona (?).

Był zamężna z Wincentym. Miała córki Jadwigę i Stanisławę.

Leczykiewicz Sylwester, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 23, 25, 30; Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 148; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 327; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 67;