Z Małopolska w II Wojnie Światowej

APOSTOŁ Wincenty.

Mieszkał w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 19. Należał do Konfederacji Tatrzańskiej. Kolportował prasę konspiracyjną.

Był żonaty z Magdaleną. Miał córki Jadwigę i Stanisławę.

Leczykiewicz Sylwester, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 30; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 67;