Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Archipow Jan.   
Należał do Okręgu Miechowskiego Batalionów Chłopskich.         
Faliszewski Franciszek, O walkach na terenie Republiki Pińczowskiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 490;