Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ARMATYS Wiktor.
Miał stopień naukowy doktora. Współorganizował Służbę Zwycięstwu Polski w Przemyślu.     
Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 334;