Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ARZAMASŁUJEW (Arzamascew ?) Iwan.       
Nocą 5 listopada 1944 r. uczestniczył w wysadzenia przez patrol Oddziału „Walka” mostu na Skawie. Nocą 8 listopada 1944 r. brał udział w wysadzenia innego mostu na Skawie.       
Michta Norbert, Oddział partyzancki „Walka” płk. Kazina „Kalinowskiego”, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1986 nr 4 s. 96; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 203;