Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ASTACHOW Włodzimierz.          
Należał do sowieckiego oddziału „Awangarda”. Używał pseudonimu „Ślązak”. W patrolu Bubnowa 28 listopada 1944 r. na szosie pomiędzy Dziewiczycami i Sancygniowem zatrzymał i rozstrzelał Ernsta Rosta. 11 grudnia 1944 r. uczestniczył w likwidacji Theo vonEupena w rejonie Lipówki. W grudniu 1944 r. ukrywał się w domu Michtów w Janowicach.     
Garas Józef Bolesław, Czołówka ląduje w mroku, Warszawa 1981, s. 97, 106; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, warszawa 1970, s. 247;