Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Augustynowicz Józef.          
Był leśniczym. Należał do Batalionów Chłopskich. Po scaleniu przeszedł do Obwodu Dębica Armii Krajowej. Używał pseudonimów
„III C”, „80 L”, „Kaszub” i„Pelikan”. Przydzielono go do plutonu „Bór” na poligonie SS w Bliznej. Sporządził plan poligonu w Bliznej dla potrzeb Akcji „V”. 
Wilbik-Jagusztynowa Weronika, Bataliony Chłopskie na rzeszowszczyźnie,
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 1 s. 218; Wojewódzki Michał, Akcja V-1, V-2, Warszawa 1984, s. 166, 168;