Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ABAKUMOWICZ Tadeusz.       
Urodzony ok. 1920 r[1]. Został aresztowany i osadzony w KL Auschwitz[2]. Przenoszono go kolejno do KL Mauthausen i KL Gusen[3]. Po wojnie był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację[4].  
Zmarł 16 kwietnia 1988 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim[5]. 
Nekrolog Tadeusza Abakumowicza, „Dziennik Polski” 1988 nr 92 s. 5;


[1] Nekrolog Tadeusza Abakumowicza, „Dziennik Polski” 1988 nr 92 s. 5;

[2] Nekrolog Tadeusza Abakumowicza, „Dziennik Polski” 1988 nr 92 s. 5;

[3] Nekrolog Tadeusza Abakumowicza, „Dziennik Polski” 1988 nr 92 s. 5;

[4] Nekrolog Tadeusza Abakumowicza, „Dziennik Polski” 1988 nr 92 s. 5;

[5] Nekrolog Tadeusza Abakumowicza, „Dziennik Polski” 1988 nr 92 s. 5;