Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ABB Gustaw.
Miał stopień doktora[1]. Pracował na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Berlińskiego[2]. Od maja 1940 r. był kierownikiem Głównego Zarządu Bibliotek w Wydziale Wiedzy i Nauki rządu Generalnego Gubernatorstwa[3]. Jednocześnie był dyrektorem Staasbibliothek (dawnej i obecnej Biblioteki Jagiellońskiej)[4].           
Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 182; Ne cedat Academia..., Kraków 1975, s. 79; Sierotwiński Stanisław, Krakowskie podziemie literackie pod okupacją hitlerowską, Kraków 1971, s. 41;[1] Ne cedat Academia..., Kraków 1975, s. 79;

[2] Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 182;

[3] Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 182;

[4] Sierotwiński Stanisław, Krakowskie podziemie literackie pod okupacją hitlerowską, Kraków 1971, s. 41;