Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ABRATYŃSKI Zenon.      
Pochodził z Wiślicy. Był szefem propagandy Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie pińczowskim.  
Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 63;