Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ACHMADOW B.  
Należał do oddziału „Śmierć Niemieckim Faszystom”.    
Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s . 141;