Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ACHTELIK L.       
Przed wojną był harcerzem do 2. TW Drużyny Harcerzy
[1]. W czasie okupacji niemieckiej należał do Roju Szarych Szeregów „Gęstwinów” (Krzeszowice) w Chorągwi Krakowskiej[2]. Używał pseudonimu „Goliat”.       
Poległ w akcji w 1944 r
[3].       
Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;[1] Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;

[2] Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;

[3] Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;