Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMĆ Eugeniusz.     
Należał do harcerstwa[1]. Miał stopień podharcmistrza[2]. Używał pseudonimu „Nowina”. W marcu 1940 r. był współwykonawcą sabotażu kolejowego w Przemyślu[3].     
Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 343;[1] Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 343;

[2] Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 343;

[3] Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 343;