Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCIO Eugeniusz.        
Urodzony ok. 1905 r1. Przed wojną miał stopień podharcmistrza2. Był urzędnikiem magistratu w Przemyślu3. Organizował Szare Szeregi4. W latach 1939-1942 był drużynowym 1. Drużyny Harcerzy na Zasaniu w Przemyślu podlegającej Chorągwi Krakowskiej5.        
Poległ w oddziale partyzanckim na Kielecczyźnie6.        
Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;

1Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5; 

2 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;

3 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;  

4 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;

5 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;  

6 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 5;