Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Anna Astra.        
Należała do Ludowego Związku Kobiet w gminie Gać1. Była instruktorką sanitarną kierownictwa powiatowego Ludowego Związku Kobiet w Przeworsku2.        
Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 172, 174;


1 Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój , Warszawa 1970, s. 174;

2 Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 172;