Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Bolesław II Bażant.        
Urodzony 20 września 1923 r. w Żeleźnikowej, woj. nowosądeckie. Syn Błażeja i Kunegundy z d. Majerskiej (rolników). Przed II wojną światową ukończył Szkołę Powszechną w Żeleźnikowej, a następnie uczęszczał do szkoły średniej w Nowym Sączu. Po wybuchu wojny mieszkał u matki w Żeleźnikowej. Na przełomie 1942/43 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie kolejowym w Nowym Sączu jako robotnik fizyczny przy naprawie torów. Po przeszkoleniach był kolejno zatrudniony na stanowiskach: pracownika ruchu kolejowego, nastawniczego, konduktora pociągów towarowych i osobowych, kasjera oraz dyżurnego ruchu pociągów. W tym okresie rozpoczął działalność w konspiracji (dostarczał informacji o ruchu pociągów). Od sierpnia 1944 r. został żołnierzem Armii Krajowej w oddziale Juliana Zubka Tatar w 9. kompanii III batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej. Po wojnie ukończył gimnazjum i liceum w Nowym Sączu. W latach 1946 - 1950 studiował na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1951 r. podjął pracę na stanowisku asystenta krakowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Stopień doktora nauk rolno - leśnych uzyskał na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w 1960 r. Habilitował się na tym samym Wydziale w 1966 r. W 1975 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r. tytuł profesora zwyczajnego. Był autorem licznych rozpraw naukowych. W latach 1968 - 1980 kierował Zakładem Gleb Leśnych. W latach 1972 - 1975 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, a następnie w latach 1981 - 1983 prodziekana Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Urząd Dziekana Wydziału Rolniczego z Oddziałem Technologii Akademii Rolniczej sprawował w latach 1984 - 1987. Od 1987 r. kierował Katedrą Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Małopolska, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.        
Zmarł 28 września 1989 r. w Krakowie.        
Był żonaty od 1959 r. z Beatą Serafińską (ur. 23 września 1936 r. ), miał dwoje dzieci: Justynę (ur. 1961 r. ) i Janusza (ur. 1967 r. )        
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Wojska, Krzyżem AK, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.        
Teczka personalna Bolesława Adamczyka - Archiwum AR w Krakowie; Kombatanckie drogi - w walce i pracy, Kraków 1989; Nekrolog Bolesława Adamczyka, Dziennik Polski 1989, nr 230; Nekrolog Bolesława Adamczyka, Dziennik Polski 1989, nr 231;