Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Helena Teresa<span class="rvts8" />.        
Urodzona 26 października 1923 r. w Zielenicach. Córka Andrzeja Janika (rolnika) i Julii z d. Studzirzba. Szkołę powszechną ukończyła w Zielenicach. Pracowała w gospodarstwie rodziców. W 1940 r. przez cztery miesiące odbywała praktykę w jadłodajni sióstr św. Józefa przy ul. Siemiradzkiego 32 w Krakowie. W 1941 r. wyszła za mąż za Walentego Adamczyka. Przez rok prowadziła jego restaurację w Pleszowie. W 1943 r. wróciła z mężem do Zielenic. W 1943 r. została łączniczką Batalionów Chłopskich. Później była łączniczką sztabu 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej i Inspektoratu Chata Batalionów Chłopskich. Po wojnie mieszkała w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 1/6. Została aresztowana w październiku 1950 r. Zwolniono ją 13 listopada 1950 r. Miała stopień podporucznika, należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.        
Zmarła w Krakowie 9 listopada 1987 r., została pochowana na cmentarzu w Wieliczce.        
Odznaczona Medalem Zwycięstwa i Wolności (1949).        
Zamężna z Walentym (komendantem Obwodu Batalionów Chłopskich, używającym pseudonimuGranit), miała dwie córki: Marię i NN.        
IPN Kr 010/8160 t. 1 Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Adamczyk Walenty, s. 115, kwestionariusz personalny; IPN Kr 010/8160 t. 1 Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Adamczyk Walenty, s. 119-120; IPN Kr 010/8160 t. 1 Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Adamczyk Walenty, protokół przesłuchania Adamczyk Heleny 18 października 1950 r., IPN Kr 010/8160 t. 1 Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Adamczyk Walenty, s. 136 potwierdzenie odbioru depozytu z 13 XI 1950; Nekrolog Heleny Adamczyk, Dziennik Polski 1987 nr 264 s. 5;