Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Józef II.        
Należał Batalionów Chłopskich w Obwodzie Gorlice. Był współredaktorem "Żołnierza Podziemnego".        
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 173;