Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Jan.        
Urodzony w 1899 r. Był kierownikiem szkoły powszechnej w Łapanowie. Należał do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W latach 1942-1945 prowadził tajne nauczanie. Był przewodniczącym Gminnej Komisji Oświaty i Kultury w gminie Łapanów.        
Solak Zbigniew, Nauczyciele powiatu bocheńskiego - ofiary wojny i uczestnicy ruchu oporu 1939-45, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych t. XXXV 1985 s. 95;