Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Janina.        
Urodzona w 1901 r. Należała do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Uczyła w szkole powszechnej w Łapanowie. Prowadziła tajne nauczanie.        
Solak Zbigniew, Nauczyciele powiatu bocheńskiego - ofiary wojny i uczestnicy ruchu oporu 1939-45, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych t. XXXV 1985 s. 95;