Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Maria I.        
Była nauczycielką szkoły powszechnej w Chronowie. Należała do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W latach 1942 - 1944 prowadziła tajne nauczanie.        
Solak Zbigniew, Nauczyciele powiatu bocheńskiego - ofiary wojny i uczestnicy ruchu oporu 1939-45, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych t.XXXV 1985, s. 95;