Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMCZYK Maria II.        
Pracowała jako maszynistka w komendzie krakowskiej Policji Polskiej. Należała do powstałej w 1940 r. policyjnej organizacji podziemnej.  
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 291;