Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMIK Józef.        
Mieszkał w Gorzycach. Był żołnierzem Obwodu Armii Krajowej Jasło. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Jaśle.        
Rozstrzelano go w lipcu 1944 r. w Rzepienniku Suchym, pow. Gorlice.        
Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu<span class="rvts9" />, Warszawa 1971, s. 354;