Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMOWICZ Hanna.        
Studiowała na tajnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.        
Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 341;