Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMSKI Zygmunt.        
Był kierowcą w nowosądeckim gestapo1. Bił i mordował więźniów2. Zamordował dwóch Żydów i zadenuncjował szereg konspiratorów3. W grudniu 1945 r. został skazany przez Specjalny Sąd Karny w Krakowie na karę śmierci4.        
Skazanie na śmierć pomocnika Gestapo, Dziennik Polski 1945 nr 307, s. 4; W Kraju, Dziennik Polski 1945 nr 313, s. 3;


1 Skazanie na śmierć pomocnika Gestapo', Dziennik Polski 1945 nr 307, s. 4;

2 Skazanie na śmierć pomocnika Gestapo, Dziennik Polski 1945 nr 307, s. 4;

3 W Kraju, Dziennik Polski 1945 nr 313, s. 3;

4 Skazanie na śmierć pomocnika Gestapo, Dziennik Polski 1945 nr 307, s. 4;