Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADAMUS Adolf.        
Mieszkał w Witowicach, pow. Miechów. Należał do Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimu Rzutki. Był przydzielony do batalionu im. Stefana Okrzei.        
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 60;