Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ADAMUS Janina.    
Mieszkała w Szklanej1. Należała do oddziału Bronisława Bulińskiego „Kolka” 2. Używała pseudonimu „Arleta”. Prowadziła punkt rozdziału prasy w Koninie3.      
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 62; Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 138;
1 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 62;

2 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 62;

3 Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 138;