Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ADAMUS Zdzisław. 
Mieszkał w Szklanej1. Należał do oddziału Bronisława Bulińskiego Kolka 2. Używał pseudonimu „Ryś”.   
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 62; 

1 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 62;

2 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 62;