Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADLER Eliasz - patrz Adler Aleksander.