Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ADRIANOWICZ Tomasz.  
W stopniu porucznika dowodził oddziałem Batalionów Chłopskich w miechowskiem[1]. Używał pseudonimu „Pazur”. Jego oddział 25 lipca 1944 r. wspólnie z grupą Walerego Zaroda „Prądzyński” zdobył bez strzału posterunek policji granatowej w Działoszycach, pow. Miechów[2].         
Zginął 18 sierpnia 1944 r[3] w
dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach, postrzelony w plecy w czasie walki w jarach w rejonie Miechówki. Uczestnikiem tej strzelaniny był m.in. Franciszek Książek "Wawel".         
Elka, ZT , Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 137 s. 4; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 14; Fitowa Alina, Bataliony Chłopskie w Małopolsce, Warszawa 1984; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939 - 1945, Wawrzeńczyce 1983; Łuczywo T., Prześlica Z., Kowal J., Gwoli prawdzie historycznej, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 9; Maciążek J., Współdziałanie partyzantów polskich z wojskami radzieckimi w walce o zdobycie przyczółków na Wiśle, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964 nr 1; Marcinkowski J., Fitowa Alina, Ruch ludowy w Małopolsce i na Śląsku 1939 - 1945, Warszawa 1987; Michta Norbert, Kiedy zbliżała się wolność cz. 7, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 38; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970; Nieczuja-Ostrowski Bolesław, Rzeczpospolita Partyzancka, Kraków; Pasek R. Z., Jak zginął ppor. „Pazur” Tomasz Adrianowicz, „Za Wolność i Lud” 1988 nr 37; Piwowarski Stanisław, O Samodzielnym Partyzanckim Batalionie „Suszarnia” 106 DP AK, „Informator Światowego Związku Żołnierzy AK Inspektoratu Maria” 1993 nr 15; Przybysz Kazimierz, Wojtas A., BCh w walce z okupantem t. 2, Warszawa 1985; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 - 1945, Warszawa 1969;[1] Elka, ZT , Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 137 s. 4;

[2] Elka, ZT , Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 137 s. 4;

[3] Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 14;