Z Małopolska w II Wojnie Światowej

AKRUNOWICZ Franciszek

AKRUNOWICZ Franciszek patrz Adrian Florian Edmund Adrian