Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ALABORSKI Stefan.           
W stopniu podporucznika bezpieczeństwa publicznego pracował w Wydziale Śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przesłuchiwał w Krakowie w październiku 1946 r. Józefa Mieczysława Rakoczego. 22 października 1946 r. aresztował Kazimierza Ptaszka.          
Balbus Tomasz, Drugie uzupełnienie „Listy aresztowanych działaczy Zrzeszenia WiN”, „Studia Rzeszowskie” 1999 nr 6 s. 257;