Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ALBIN Kazimierz.   
Urodzony 30 sierpnia 1922 r. w Krakowie. Syn Franciszka (wg innej kartoteki – Ksawerego) i Michaliny z d. Olejarskiej (więźniarki KL Auschwitz numer 46220). Miał siostrę Stefanię (więźniarkę Montelupich). W 1939 r. ukończył IV klasę w I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W lutym 1940 r. został aresztowany w Muszynie w trakcie ucieczki na Węgry. Początkowo osadzono go w więzieniu w Muszynie, gdzie był przesłuchiwany. Przewieziono go do więzienia w Nowym Sączu. 10 maja 1940 r. przewieziono go samochodem ciężarowym do więzienia w Tarnowie. 13 czerwca 1940 r. pierwszym transportem został wywieziony do KL Auschwitz. Oznaczono go numerem 118. 27 lutego 1943 r. wraz z Franciszkiem Romanem „Góral” zbiegł z KL Auschwitz. Po jego ucieczce z obozu aresztowane zostały w Krakowie jego matka Michalina i siostra Stefania. Przedostał się do Krakowa. Ukrywał się u rodziny Taborów przy ul. Siemiradzkiego 2 (tuż obok komendy policji). Uzyskał kenkartę na nazwisko Franciszek Makowski. Nawiązał kontakt z zastępcą dowódcy III Odcinka Komendy Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej Mieczysławem Taborem „Kura”. Został przez niego zaprzysiężony. Mianowano go zastępcą szefa dywersji III Odcinka i skierowano do konspiracyjnej Szkoły Podchorążych. Używał pseudonimów „Jędrek” i „Jędruś”. W maju 1943 r. kierował akcją likwidacji na jednej z ulic konfidenta Gestapo. Pod koniec września 1943 r. wraz z Janem Roczniakiem „Tytus” podpalił niemieckich magazyny wojskowe na Prądniku. W połowie listopada 1943 r. wraz z NN „Zygmuntem” zlikwidował na ul. Grzegórzeckiej agentkę Gestapo. 30 listopada 1943 r. zdał w lokalu przy ul. Siemiradzkiego egzamin końcowy w Szkole Podchorążych. Został awansowany na stopień plutonowego podchorążego. W końcu października 1944 r. dowodził udaną akcją przejęcia produktów żywnościowych z niemieckiego sklepu przy ul. Siennej 1 w Krakowie. W początkach grudnia 1944 r. brał udział w likwidacji w mieszkaniu przy ulicy Mazowieckiej konfidenta Gestapo. 6 lub 29 grudnia 1944 r. (jeszcze inne źródła podają, że miało to miejsce w październiku 1944 r.) dowodził akcją na drukarnię Banku Emisyjnego przy ul. Berka Joselewicza. Zdobyto wówczas ok. 2300000 złotych. Mianowano go na stopień podporucznika. Ujawnił się 3 października 1945 r. Został awansowany na stopień porucznika. Po wojnie zdał maturę. Podjął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Krakowskiej. Jeszcze w czasie studiów został zatrudniony w Biurze Projektów Energetycznych w Krakowie. Od 1952 r. pracował w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej. W 1963 r. został przeniesiony do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego w Warszawie. Mieszkał przy ulicy Anielewicza 15/16 w Warszawie. Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Lotniczego w Warszawie. Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała go jako tajnego współpracownika „X”. W 1966 r. przeniósł się do Centrali Handlu Zagranicznego „Metaleksport” na stanowisku eksperta technicznego i handlowego. Po przejściu na emeryturę był jednym z założycieli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Pełnił funkcję wiceprezesa, a od 1995 r. Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Od 1998 r. był członkiem Rady Muzeum oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.           
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim. 
Żonaty z Ireną  . Ma przybraną córkę Wandę (urodzoną 21 listopada 1956 r., zamężną Nowicką, wicemarszałka Sejmu od 8 listopada 2011 r.).
IPN Kr Kartoteka ogólnoinformacyjna; Albin Kazimierz, List gończy, Warszawa 1989, s. 18-24, 34, 36, 131, 138, 140, 156, 157, 169, 180, 184, 185, 207, 211, 216; Maciej Foks, Więzień, uciekinier, egzekutor – rozmowa z Kazimierzem Albinem, Pamięć.pl. (dostęp 11 czerwca 2015 r.); Łyko Zbigniew, Skok na mennicę, „W marszu 1939-1945” 1974 nr 1 s. 31; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983; http://auschwitz.org/muzeum/miedzynarodowa-rada/czlonkowie-mro/kazimierz-albin/ (dostęp 11 czerwca 2015 r.);