Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANDRUSIKIEWICZ Franciszka.    
Była współredaktorką organu Batalionów Chłopskich „Wiadomości Kobiece”.       
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 147;