Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANGIELSKA Alina. 
Mieszkała przy ul. Bandurskiego 6 w Krakowie. Była łączniczką krakowskiego Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej. Została aresztowana w swoim mieszkaniu 9 września 1941 r. Osadzono ją w więzieniu Montelupich.   
Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 64; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 245; Muniak Wanda, Nigdy więcej, „W Marszu” Kraków 1975, s. 81;