Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANTONOWICZ Ignacy.    
Był salezjaninem[1]. Miał stopień naukowy doktora[2]. Był profesorem prawa kanonicznego[3] i dyrektorem Instytutu Teologicznego na Łosiówce[4]. Został aresztowany pod zarzutem kolportażu ulotek[5]. Osadzono go w więzieniu Montelupich w Krakowie[6].     
Zginął[7].
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288; Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947, s. 3;[1] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288;

[2] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288;

[3] Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947, s. 3;

[4] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288;

[5] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288;

[6] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288;

[7] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 288;