Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ARCISZEWSKI Mikołaj.   
Urodzony w 1908 r. w Wilnie[1]. Syn Mikołaja i Zinaidy z d. Gherard[2]. Studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim[3]. Był redaktorem „Torpedy” i „Dziennika Gdyńskiego” [4]. 13 sierpnia 1939 r. objął stanowisko dowódcy 2. kompanii 2. samodzielnego batalionu strzelców[5]. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu kapitana walczył w 1. zmotoryzowanym batalionie saperów w Warszawie[6]. Po kapitulacji stolicy przedostał się do Wilna[7]. Został internowany w Kalwarii na Litwie[8]. Latem 1940 r. przebywał w obozie w Kozielsku[9]. W lipcu 1941 r. został przewieziony do Griazowca[10]. Zgłosił się na ochotnika do pracy w sowieckim wywiadzie[11]. Został przeszkolony w Schodni[12]. 16 sierpnia 1941 r. został zrzucony w rejonie Zofiówki w piotrkowskiem[13]. Od sierpnia 1941 r. działał w Warszawie[14]. 27 lipca 1942 r. został aresztowany w Józefowie[15]. Osadzono go w więzieniu na Pawiaku w Warszawie[16].  
Został rozstrzelany 11 maja 1943 r. przy ul. Dzielnej w Warszawie[17].           
Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76, 77, 82, 88, 90; Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 2 s. 74, 75, 80;[1] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[2] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[3] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[4] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[5] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[6] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[7] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[8] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 76;

[9] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 77;

[10] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 82;

[11] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 82;

[12] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 82;

[13] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 88;

[14] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 1 s. 90;

[15] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 2 s. 74;

[16] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 2 s. 75;

[17] Nazarewicz Ryszard, Lewicowo-demokratyczne ugrupowanie oficerów WP i jego współdziałanie z Armią Radziecką, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1971 nr 2 s. 80;