Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ARMATÓWNA Anna.      
Była konfidentką krośnieńskiego gestapo. W pierwszych dniach maja 1943 r. została ranna podczas nieudanej próby likwidacji. Niemcy umieścili ją w szpitalu w Krośnie, gdzie została 13 maja 1943 r. zastrzelona przez Zenona Sobotę z Kedywu Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej.       
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, „Kierunki” 1971 nr 11 s. 10; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 232;