Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ARZT Zbigniew.       
Był referendarzem Prokuratorii Generalnej[1]. Został aresztowany 16 kwietnia 1940 r. w Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej w Krakowie[2]. Osadzono go w więzieniu Montelupich[3].           
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 250;[1] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 250;

[2] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 250;

[3] Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 250;