Z Małopolska w II Wojnie Światowej


AUGUSTYN Zofia.  
Urodzona około 1922 r[1] w Nowym Targu[2]. Była nauczycielką w Warszawie[3]. Podczas okupacji niemieckiej pracowała jako kreślarka w Urzędzie Katastralnym w Nowym Targu[4]. Była kolporterką konspiracyjnej prasy[5] i kurierką[6]. 31 stycznia 1942 r. została aresztowana w pracy[7]. Przetrzymywano ją kilka godzin w Kripo nowotarskim[8]. W siedzibie gestapo w „Palace” w Zakopanem była przesłuchiwana przez Koeniga i Weissmanna[9]. W lutym 1942 r. została przewieziona do tarnowskiego więzienia[10]. Z tarnowskiego więzienia wywieziona 26 kwietnia 1942 r., razem z A. Popek i W. Błachowską[11] do KL Auschwitz[12].      
Po wojnie zamężna Pajerska[13].           
Apostoł-Staniszewska Jadwiga, Echa okupacyjnych lat, Warszawa 1970, s. 210; Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253; Filar Alfons, Za pasem broń. (Z dziejów ruchu oporu na Podhalu), Warszawa 1989, s. 41; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 163; Wnuk Włodzimierz, Konfederacja Tatrzańska, „Kierunki” 1966 nr 2 s. 10;[1] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[2] Filar Alfons, Za pasem broń. (Z dziejów ruchu oporu na Podhalu), Warszawa 1989, s. 41;

[3] Filar Alfons, Za pasem broń. (Z dziejów ruchu oporu na Podhalu), Warszawa 1989, s. 41;

[4] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[5] Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 163;

[6] Wnuk Włodzimierz, Konfederacja Tatrzańska, „Kierunki” 1966 nr 2 s. 10;

[7] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[8] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[9] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[10] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[11] Apostoł-Staniszewska Jadwiga, Echa okupacyjnych lat, Warszawa 1970, s. 210;

[12] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;

[13] Filar Alfons, Leyko Michał, Palace katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251-253;