Z Małopolska w II Wojnie Światowej


AUGUSTYNEK Tadeusz.    
7 sierpnia 1944 r. brał udział w koncentracji oddziału „Huragan” w Glewcu[1]. Używał pseudonimu „Kryjak”. 30 sierpnia 1944 r. zdołał wydostać się spod ognia ciężkiego karabinu maszynowego w niemieckiej zasadzce[2]. Był w sierpniu 1944 r. ranny w przedramię[3].
Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 266, 271; Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4;[1] Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4;

[2] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s . 266;

[3] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s . 271;