Z Małopolska w II Wojnie Światowej


AUGUSTYNIAK Stanisław.           
Był współredaktorem „Chłopi Walczą”, organu Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimu „Kalina”.       
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 159;