Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BĘTKOWSKI Józef.          
Był komendantem Kedywu
Armii Krajowej w powiecie miechowskim. Używał pseudonimu „Sarna”. W 1943 r. utrzymywał kontakty z grupami dywersyjnymi Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. 
Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, Najnowsze Dzieje Polski 1967 nr 11 s. 33;