Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Bałda Jan.
Wprowadził Ludwika Nalezińskiego do Służby Zwycięstwu Polski. W stopniu podporucznika dowodził plutonem w placówce Tyczyn Obwodu Rzeszów i Inspektoracie Rzeszów Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Piotr”. Od marca 1940 r. dowodził oddziałem propagandowo-dywersyjnym „Wedeta”. W 1941 r. zaprzysiągł Władysława Kyca. Jesienią 1942 r. dowodził akcją na urząd gminny (nie udało się ustalić który). Był w latach 1942 – 1943 referentem propagandy Obwodu Rzeszów Armii Krajowej. Kierował akcją „N" w Rzeszowie. Współredagował pismo „Na posterunku”, którego był także współzałożycielem. Był także referentem propagandy Inspektoratu Rejonowego Rzeszów Armii Krajowej. Po wkroczeniu Sowietów kierował pracami „Wedety” – struktury ochraniającej akcje propagandowe (informacja u G. Ostasza błędna).       
Zginął 30 lipca 1943 r. w potyczce z Policją Polską przy próbie odbicia wykrytej w Chmielniku redakcji „Na posterunku”. Został pochowany w Chmielniku.      
Brzęk Gabriel, Gruba Aleksander, Ruch oporu na Błażowszczyźnie, „W marszu 1939-1945” 1981 nr 9 s. 66; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 206, 212; Naleziński Ludwik, Wedeta, „Zeszyty Historyczne ZIW PRL” (Kraków) 1986, s. 73, 74; Ostasz Grzegorz, Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, s. 41, 172, 322, 324; Zagórski Andrzej, Kyc Władysław [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 4, Kraków 1999, s. 108; Zagórski Andrzej, Naleziński Ludwik [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 2, Kraków 1997, s. 97;