Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BAJER Władysław.
Był żołnierzem oddziału krakowskiego Kedywu Armii Krajowej „Huragan”. Używał pseudonimu „Zemsta”. 29 stycznia 1944 r. ubezpieczał od strony Bochni akcję wysadzenia w Podłężu pociągu wiozącego Hansa Franka do Lwowa. Brał udział w koncentracji 7 sierpnia 1944 r. w Glewcu. Został przeniesiony do oddziału krakowskiego Kedywu „Błyskawica”         
Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 189; Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102, s. 4; Tuszyński Waldemar, Bitwy partyzanckie, Warszawa 1987, s. 10;