Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BAJOREK Lesław. 
Był żołnierzem oddziału krakowskiego Kedywu Armii Krajowej „Huragan”. Używał pseudonimu „Czarny”. Brał udział w koncentracji 7 sierpnia 1944 r. w Glewcu.    
Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102, s. 4;