Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BAJORKOWA Maria.                             
Mieszkała w Wieliczce[1]. Była lekarką[2]. W latach 1925-1926 należała do wydziału Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Socjalistycznej w Wieliczce[3]. W 1927 r. została wybrana do Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Socjalistycznej w Wieliczce[4]. Prowadziła działalność charytatywną[5]. Wybrano ją do Rady Miejskiej Wieliczki[6]. W 1929 r. administracja państwowa odnotowała jego aktywne działania w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej powiatu wielickiego[7]. W czasie okupacji niemieckiej była w konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość[8]. Opiekowała się bezdomnymi, opuszczonymi i biednymi dziećmi[9]. Po wojnie nadal działała w Polskiej Partii Socjalistycznej[10]. Była przewodniczącą Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci[11]. W referendum ludowym głosowała „trzy razy tak” [12]. Współpracowała z Polską Partią Robotniczą[13].                         
Zamężna z Antonim (burmistrzem Wieliczki przed 1939 r.) [14].       
IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków;[1] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[2] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[3] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Informacja na podstawie akt Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1925 r., 21.VII.1953 r., s. 61;

[4] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Informacja na podstawie akt Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1927 r., 21.VII.1953 r., s. 63;

[5] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 178;

[6] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Informacja na podstawie akt Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1928 r., 31.VII.1953 r., s. 67;

[7] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, t. 2, Informacja na podstawie akt Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1928 r., 31.VII.1953 r., s. 67;

[8] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[9] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 178;

[10] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[11] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[12] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[13] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 177;

[14] IPN Kr 075/104 WRN i PPS z powiatu Kraków, Charakterystyka, s. 178;