Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BANDERA Wasyl.
Ukrainiec więziony na Montelupich w 1941 r.        
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 300;