Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BARAN Kamil.

Urodzony w 1906 r. w Wilczyskach. Mieszkał w Wilczyskach. Był mistrzem ślusarskim. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1942 r. pełnił funkcje komendanta Placówki Wilczyska Batalionów Chłopskich. Ukrywał u siebie w domu broń miejscowego oddziału specjalnego Batalionów Chłopskich dowodzonego przez Kazimierza Wątróbskiego „Sęp”. Został aresztowany 28 sierpnia 1944 r. w domu na skutek denuncjacji. Wraz z innymi był bity i torturowany.

Rozstrzelano go 28 sierpnia 1944 r. w Siołkowej na wzgórzu Matylanka koło Grybowa.

Był żonaty z Zofią.

Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 245, 255; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 26;